Postępy Carrefour Polska w realizacji zaangażowania w European Chicken Commitment

Aktualności

  • 14.12.2023
  • Transformacja żywieniowa

Postępy Carrefour Polska w realizacji zaangażowania w European Chicken Commitment

W Carrefour kwestia dobrostanu zwierząt od lat stanowi jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju. W ramach naszej strategii w maju 2021 roku jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiliśmy do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych. Prezentujemy postępy w realizacji naszego zaangażowania na koniec 2022 roku, które są przez nas stale monitorowane.

Aktualności

O nas

Aktualności

Transformacja żywieniowa

Aktualności

Zrównoważony rozwój

Aktualności
Aktualności

Nieruchomości komercyjne

Aktualności

Praca