Carrefour przystępuje do priorytetowego dla rządu programu rozwoju elektromobilności w Polsce

Carrefour przystępuje do priorytetowego dla rządu programu rozwoju elektromobilności w Polsce

  • 16.11.2018
  • O nas

Carrefour Polska dołączył do partnerów programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, którego celem jest wdrożenie na polskim rynku kilkudziesięciu pionierskch technologii dla elektromobilności. W uroczystym otwarciu projektu wzięli udział Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, a także prezesi największych spółek Skarbu Państwa oraz kluczowych partnerów, w tym Sekretarz Generalny Carrefour Polska – Robert Noceń.

Rozwój elektromobilności jest jednym z priorytetów rządu polskiego. Celem programu Elektro ScaleUp jest połączenie potencjału startupów z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami rządu, spółek Skarbu Państwa i dużych firm prywatnych. Program przyczyni się do zwiększenia liczby innowacyjnych projektów, które pozwolą pokonać występujące bariery w rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.

Carrefour Polska jako jeden z kluczowych partnerów Elektro ScaleUp, udostępni swoje know-how w zakresie współpracy ze startupami zdobyte, m.in. w ramach własnego inkubatora technologicznego C4 Retail Lab, a także swoją rozbudową infrastrukturę offline i online. Wsparcie programu pozwoli sieci nie tylko uczestniczyć w tworzeniu innowacji ważnych dla polskiego rynku, ale przede wszystkim rozwinąć produkty i usługi wygodne dla swoich klientów.

Obok Carrefour Polska do programu Pilot Maker Elektro przystąpiły największe spółki Skarbu Państwa: energetyczny gigant Tauron oraz największa firma paliwowa w Polsce – Orlen, a także Siemens, Synerise oraz Larq. Pilotaż wpisuje się w rządowy Plan Rozwoju Elektromobilności i finansowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pilot Maker Elektro ScaleUp pozwoli znaleźć i w pełni skomercjalizować co najmniej 23 pionierskie technologie dla elektromobilności.