Dział Public Relations zdobywcą nagrody w konkursie Złote Spinacze

Dział Public Relations zdobywcą nagrody w konkursie Złote Spinacze

  • 19.12.2019
  • O nas

Carrefour otrzymał najwyższą nagrodę w najważniejszym i najpopularniejszym konkursie branży PR w Polsce. Jury Złotych Spinaczy nagrodziło projekt „Demokratyzacja BIO”, który został wyróżniony w jednej z kluczowych kategorii - PR korporacyjny.

Kapituła konkursu, składająca się z praktyków i ekspertów branży PR, mediów oraz przedstawicieli organizacji biznesowych i pozarządowych, doceniła Carrefour za projekt Demokratyzacja BIO, który jest elementem strategii „Carrefour 2022”. Jest to kompleksowy projekt realizowany przez dział PR od września 2018 r. i skierowany do konsumentów, rolników, przetwórców, instytucji, organizacji rolniczych oraz środowisk naukowych, popularyzujący produkty bio i stymulujący ich rozwój w Polsce. Demokratyzacja BIO odbywa się poprzez szereg unikatowych inicjatyw Carrefour i odpowiada na największe globalne wyzwania środowiskowe, zdrowotne, społeczne i gospodarcze.

Celem nagrodzonego projektu było zainspirowanie różnych środowisk interesariuszy do wsparcia rozwoju rynku bio w Polsce i zmotywowanie ich do wspólnych działań na jego rzecz oraz kreowanie wizerunku Carrefour jako firmy dbającej o jakość oferowanych produktów, rozwój polskiego rolnictwa i zdrowie Polaków. Strategia PR opierała się na komunikacji ze środowiskiem rolniczym, dotarciu do kluczowych liderów i inspirowaniu ich w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju bio. W ramach tego projektu nawiązano współpracę ze środowiskiem naukowym (prof. Ewa Rembiałkowska z SGGW), instytucjami (Centra Doradztwa Rolniczego) oraz innymi organizacjami branżowymi (Stowarzyszenie EKOŁAN, PIŻE). Przygotowano także wiele oficjalnych listów, zachęcających do dialogu na temat wyzwań rynku produktów ekologicznych, sygnowanych przez Prezesa Carrefour Polska. Rezultatem tych działań był szereg spotkań, między innymi z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janem Krzysztofem Ardanowskim. Z inicjatywy Carrefour Polska udało się także powołać Koalicję na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio w Polsce oraz zorganizować Kongres Eco Food 360, podsumowany specjalnym raportem. W zgłoszeniu konkursowym znalazły się także program grantowy realizowany wraz z polskimi NGOs-ami ze środków Fundacji Carrefour i skierowany do polskich rolników ekologicznych oraz zapowiedź otwarcia sklepu Carrefour Bio.

W ramach projektu dział PR zrealizował łącznie ponad 100 komunikatów prasowych i wpisów w mediach społecznościowych, co wygenerowało niemal 600 bezpłatnych publikacji o wartości ponad 1,7 mln zł, w tym. m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Pulsie Biznesu, Newsweeku i Wprost. Dział PR zmobilizował też dział handlowy do nawiązania relacji biznesowych z rolnikami ekologicznymi, a dział marketingu do wdrożenia kampanii edukacyjnej na temat bio wśród konsumentów. W sklepach Carrefour w 2019 r. nastąpił dwucyfrowy wzrost sprzedaży produktów bio w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku.

W tegorocznej edycji Złotych Spinaczy zgłoszonych została rekordowa liczba 331 projektów. Jury składające się z 80 osób przyznało 83 nagrody w 31 kategoriach konkursowych.