Strategia Carrefour Polska wśród dobrych praktyk firm francuskich regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Strategia Carrefour Polska wśród dobrych praktyk firm francuskich regionu Europy Środkowo-Wschodniej

  • 22.06.2020
  • O nas

Realizowana i rozwijana przez Carrefour Polska od 2018 r. strategia Transformacji Żywieniowej doskonale wpisuje się w aktualne trendy rynku spożywczego oraz strategię Unii Europejskiej. Podczas webinarów i spotkań on-line na wysokim szczeblu, które odbyły się w czerwcu br., przedstawiciele Carrefour Polska zaprezentowali dobre praktyki wynikające ze strategii Transformacji Żywieniowej. Wydarzenia on-line zgromadziły wiele uznanych osobistości biznesu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także liczną publiczność przed monitorami komputerów.

W pierwszych dniach czerwca br. odbyły się dwa webinary z udziałem Prezesa Carrefour Polska – Christophe’a Rabatela: 9 czerwca zorganizowany przez Business France, pt. „Rynki w obliczu kryzysu – Europa Środkowa i Wschodnia”, oraz 17 czerwca zorganizowany przez francuskie izby handlowe z Europy Środkowej i Wschodniej, pt. „Przetwórstwo spożywcze - strategia dla Europy Środkowej i Wschodniej". Z kolei Justyna Orzeł, Sekretarz Generalna Carrefour Polska, wzięła 15 czerwca udział w cyklicznym spotkaniu Comite Agro organizowanym przez Ambsadę Francji w Polsce. Wśród prelegentów wystąpili liczni eksperci z dziedziny ekonomii, bankowości, produkcji rolno-spożywczej oraz dystrybucji, a także przedstawiciele dyplomacji.

Przedstawiciele Zarządu firmy zaprezentowali główne filary realizowanej przez sieć w Polsce strategii Transformacji Żywieniowej w obliczu kryzysu spowodowanego przed pandemię koronawirusa. Carrefour Polska jest jednym z liderów wśród sieci spożywczych na polskim rynku, a jego strategia cieszy się uznaniem wśród klientów i partnerów. Przedstawione podczas spotkań dobre praktyki wynikające ze strategii Carrefour spotkały się z dużym zainteresowaniem publiczności oraz były ciekawym praktycznym uzupełnieniem webinarów. Zdrowie konsumentów, lokalne pochodzenie produktów spożywczych oraz troska o planetę to główne cele realizowane przez Carrefour. Ostatnie miesiące bardzo mocno pokazały ich wzajemną zależność i znaczenie.