Eco Food 360 - pierwszy kongres rolnictwa i żywności ekologicznej zorganizowany przez Carrefour Polska

Eco Food 360 - pierwszy kongres rolnictwa i żywności ekologicznej zorganizowany przez Carrefour Polska

  • 19.06.2019
  • Transformacja żywieniowa

Blisko 400 gości wzięło udział w Kongresie Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360, zorganizowanym przez Carrefour Polska 11 czerwca w Warszawie. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej oraz promocja polskiego rolnictwa ekologicznego. 

Carrefour zgromadził na wydarzeniu szerokie grono przedstawicieli środowiska związanego z polskim i europejskim rolnictwem oraz przetwórstwem ekologicznym, w tym reprezentantów ministerstw, wyższych uczelni, instytucji, a także rolników i dostawców. Po raz pierwszy na taką skalą przybyli również do Polski zagraniczni eksperci, którzy stali się inspiracją dla całego polskiego środowiska rolnictwa i żywności ekologicznej. Podczas Kongresu Prezes Carrefour otrzymał liczne gratulacje za organizację kongresu od liderów polskiej opinii publicznej.

Wśród gości i prelegentów kongresu znaleźli się: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Szeroko reprezentowane było środowisko polskich rolników oraz producentów żywności, w tym dostawców Carrefour Polska, a także polskie i międzynarodowe środowisko naukowe z przedstawicielami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego. W Kongresie udział wzięły również organizacje branżowe i pozarządowe związane z rolnictwem, produkcją żywności, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz ekologią, a także studenci oraz klienci i pracownicy Carrefour Polska.

Kongres ECO FOOD 360 swoim wystąpieniem otworzył Prezes Carrefour Polska, Christophe Rabatel, który przedstawił globalne wyzwania klimatyczne oraz wskazywał na konieczność transformacji żywieniowej całego łańcucha spożywczego i pilną potrzebę demokratyzacji produktów ekologicznych wśród konsumentów. Christophe Rabatel przybliżył też działania Carrefour mające na celu rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i demokratyzację produktów bio, w tym pierwszą na krajowym rynku Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO, której Carrefour jest inicjatorem i członkiem-założycielem.

Wśród gości specjalnych, którzy zabrali głos byli: Florent Guhl, dyrektor Francuskiej Agencji na rzecz Rozwoju i Promocji Rolnictwa Ekologicznego (Agence Bio), Karol Krajewski, doradca w Gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Flavio Paoletti z Włoch, starszy naukowiec z Centrum Badań Żywności i Żywienia przy Radzie ds. Badań i Ekonomii Rolnictwa w Rzymie, Jostein Hertwig z Norwegii, zarządzający Międzynarodową Fundacją BERAS oraz Birthe Linddal, duńska socjolog i futurolog koncentrująca się na przyszłości żywności. Prelekcje wygłosili też znakomici polscy eksperci: prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wybitny polski ekspert ds. żywności ekologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz prof. dr hab. Piotr Skubała, ekspert ds. ekologii i ochrony środowiska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Znamienne było również wystąpienie Mieczysława Babalskiego, pioniera polskiego rolnictwa ekologicznego, który prowadzi swoje gospodarstwo od 1985 roku. Rolnik podczas swojego wystąpienia, dziękując Prezesowi Carrefour Polska, powiedział, że na zorganizowanie takiego Kongresu jak ECO FOOD 360 czekał od ponad 30 lat oraz, że w 100% spełnił on jego oczekiwania.

Podczas Kongresu odbyło się blisko 30 eksperckich wystąpień dotyczących: rolnictwa i przetwórstwa żywności, logistyki, dystrybucji i zarządzania gospodarstwami rolnymi, wpływy rolnictwa konwencjonalnego oraz ekologicznego na środowiska, stylu życia i odpowiedzialnego biznesu, zdrowia oraz działań związanych z reklamą i promocją żywności i rolnictwa ekologicznego. Ich celem była edukacja wszystkich środowisk na temat walorów żywności ekologicznej oraz jej wpływu na ekonomię, środowisko naturalne oraz zdrowie i życie człowieka, a także zachęcenie obecnych na sali rolników, producentów i przetwórców żywności, do rozpoczęcia lub rozwoju produkcji ekologicznej.

Obok patronatów honorowych nad Kongresem, których udzieli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, patronat nad wydarzeniem objęło również 16 innych instytucji, organizacji oraz mediów.