Pierwsze spotkanie Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

Pierwsze spotkanie Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio

  • 04.02.2019
  • Transformacja żywieniowa

Pierwsze posiedzenie Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio odbyło się 22 stycznia br. w Warszawie. Celem spotkania było zdiagnozowanie głównych wyzwań, jakie stoją przed rynkiem ekologicznym w Polsce, a także wypracowanie priorytetowych inicjatyw na najbliższy rok. Członkowie założyciele zgodnie uznali, że najwięcej uwagi Koalicja powinna poświęcić szeroko pojętej edukacji, wypracowaniu rozwiązań logistycznych oraz rozwiązaniu barier systemowych. Spotkanie poprowadził Christophe Rabatel, Prezes i Dyrektor Generalny Carrefour Polska.

W pierwszym spotkaniu Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, która powołana została w listopadzie 2018 r. udział wzięli pozostali członkowie założyciele - dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krystyna Radkowska, Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, prof. Ewa Rembiałkowska, ekspert ds. żywności bio ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Mieczysław Babalski, rolnik ekologiczny i przewodniczący stowarzyszenia EKOŁAN.

Koalicjanci omówili sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce, a także zdefiniowali najważniejsze wyzwania dla rynku żywności bio w kraju. Wśród priorytetowych inicjatyw, które Koalicja będzie realizować w najbliższym czasie, znalazła się między innymi szeroko pojęta edukacja skierowana do wszystkich uczestników rynku. Aby zwiększyć wiedzę rolników na temat upraw ekologicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało się m.in. do wzmocnienia systemu doradztwa rolniczego, który funkcjonuje w ramach krajowej sieci doradztwa i jest koordynowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego. Zobowiązanie do prowadzenia szkoleń i dzielenia się wiedzą o uprawach ekologicznych potwierdziło także Stowarzyszenie EKOŁAN. Do popularyzowania wiedzy na temat żywności bio wśród konsumentów, zobowiązały się Polska Izba Żywności Ekologicznej, a także Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Również Carrefour Polska zobowiązał się do prowadzenia działań w zakresie edukacji. Sieć zapowiedziała przeprowadzenie szkoleń w zakresie produktów bio dla pracowników swoich sklepów, którzy dla części konsumentów są pierwszym źródłem wiedzy na temat produktów ekologicznych, a także organizację Forum Bio - konferencji, która zgromadzi międzynarodowych ekspertów w dziedzinie upraw ekologicznych warzyw i owoców. Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń, a także promocji produktów bio i rolnictwa ekologicznego wśród polskich rolników, producentów oraz konsumentów.

Nie mniejszy wpływ na stan upraw ekologicznych w Polsce ma zdaniem Koalicjantów również kwestia logistyki oraz dystrybucji produktów bio do sklepów ogólnospożywczych - z uwagi na trudności w tej dziedzinie, rolnicy ekologiczni często nie mają możliwości nawiązania współpracy z sektorem handlu zorganizowanego, przez co dostępność ich produktów jest ograniczona. Dlatego Carrefour Polska zobowiązał się do wypracowania – we współpracy z rolnikami i przetwórcami – rozwiązania, które umożliwi szybkie i bezpośrednie dostawy produktów ekologicznych do sklepów sieci.

Kluczowe dla członków Koalicji jest również systemowe wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dlatego też, podjęte zostaną prace nad uproszczeniem ram prawnych i procedur obowiązujących rolników ekologicznych, a także prace mające na celu uproszczenie procesu certyfikacji gospodarstw ekologicznych w Polsce.

Wśród zobowiązań Carrefour Polska znalazły się również:

  • podpisanie do 2020 roku nowych kontraktów farmerskich z polskimi rolnikami
  • wsparcie 50 rolników w konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne do 2022 roku
  • otwarcie pierwszego w Polsce sklepu Carrefour Bio
  • wprowadzenie na tzw. Zdrowej Półce 100 nowych produktów bio pochodzenia polskiego do 2020 roku
  • rozwój marki Carrefour Bio o 60 nowych produktów, w tym również pochodzenia polskiego do 2020 roku
  • rozwój oferty warzyw i owoców bio, aby w każdym sezonie w sklepach dostępnych było 30 produktów
  • poprawa ekspozycji produktów bio w sklepach sieci

Koalicja na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio ma charakter otwarty. Oznacza to, że każdy podmiot zainteresowany przyłączeniem się do działań Koalicji i wspólnym działaniem na rzecz rozwoju rynku żywności bio w Polsce może zgłosić swoją kandydaturę wybranemu członkowi Koalicji, np. do Carrefour Polska, korzystając z adresu [email protected] czy Polskiej Izby Żywności Ekologicznej pod adresem [email protected]. Kandydatura taka zostanie następnie zaprezentowana oraz przegłosowana podczas kolejnego spotkania inicjatywy.