Carrefour i Eleport podpisują strategiczną umowę na rozwój infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych w całej Polsce

Carrefour i Eleport podpisują strategiczną umowę na rozwój infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych w całej Polsce

  • 29.05.2024
  • Zrównoważony rozwój

Carrefour Polska i Eleport ogłaszają podpisanie strategicznej umowy o współpracy na polskim rynku. Umowa dotyczy uruchomienia 170 punktów ładowania przy ponad 70 obiektach handlowych należących do Carrefour, zlokalizowanych w 65 polskich miastach. Partnerstwo to ma na celu ułatwienie dostępu Polakom do sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także promowanie ekologicznych metod transportu. Projekt przyczyni się również do przyspieszenia osiągnięcia celów dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z trajektorią 1,5°C, wyznaczoną przez globalną strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Carrefour.

Umowa, która została podpisana, ustanawia wspólną inicjatywę pomiędzy Carrefour Polska, a Eleport, mającą na celu rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie całej Polski. Dzięki tej współpracy, Carrefour zaoferuje komfort swoim klientom, umożliwiając im łatwiejsze, bardziej dostępne i przyjazne dla środowiska ładowanie samochodów elektrycznych energią pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. Jest to zgodne z filarami planu strategicznego “Carrefour 2026” ogłoszonego przez Grupę Carrefour w listopadzie 2022 roku i zakładającego w ramach strategii zrównoważonego rozwoju, m.in. znaczącą redukcję gazów cieplarnianych o 30% do 2025 roku, o 50% do 2030 roku oraz o 70% do 2040 roku w porównaniu do roku 2019, które wyznaczone zostały trajektorią wzrostu temperatury 1,5°C. Sieć mobilizuje swoich dostawców i klientów do aktywnego włączenia się do działań w tym zakresie.

Pierwsze z objętych umową 170 punktów ładowania, które zostaną zlokalizowane przy ponad 70 obiektach należących do Carrefour w 65 polskich miastach, zostaną uruchomione jeszcze tego roku. Obecnie trwają pracę związane z procesem administracyjnym oraz przygotowaniem każdej z lokalizacji do montażu urządzeń. Celem obu partnerów jest jak najszybsze uruchomieniu urządzeń we wszystkich lokalizacjach.

Umowa pomiędzy Carrefour, a Eleport stanowi krok w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju oraz wspierania ekologicznych inicjatyw w sektorze handlu detalicznego. Planowana rozbudowa infrastruktury obejmie strategicznie położone lokalizacje w całej Polsce, co nie tylko zwiększy wygodę korzystania z samochodów elektrycznych, ale również zachęci więcej osób do rozważenia ekologicznych opcji transportu.