Franczyza Carrefour

Franczyza Carrefour

To skuteczny sposób na rozwój Twojego biznesu.

Masz sklep lub pomysł na biznes?
Zależy Ci na wsparciu silnego i wiarygodnego partnera?
Myślisz: Franczyza – czy warto?

Zobacz, co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

  • Silną i znaną markę

    Silną i znaną markę

  • Sprawdzony i skuteczny koncept handlowy

    Sprawdzony i skuteczny koncept handlowy

  • Stałe wsparcie przez cały okres współpracy

    Stałe wsparcie przez cały okres współpracy

Nasze podejście

"Sklepy osiedlowe i sklepy convenience są najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem polskiego rynku. Carrefour dostrzega te trendy i inwestuje w rozwój tego formatu. Naszym partnerom oferujemy modele współpracy, które skutecznie odpowiadają na potrzeby klientów i zwiększają sprzedaż."

Tareck Ouaibi

Dyrektor Operacji

Tareck Ouaibi

Dzięki współpracy z Carrefour zyskujesz dostęp do innowacji!

Nowoczesne rozwiązania, takie jak aplikacja mobilna Mój Carrefour czy usługa click&collect, po przetestowaniu w placówkach własnych Carrefour są wdrażane w sklepach franczyzowych.

Tego typu usługi dodatkowe pozwalają zaistnieć w lokalnej społeczności oraz nawiązać i zacieśnić relacje z klientami.

<p>Ecommerce</p>

Ecommerce

<p>SąSiatki</p>

SąSiatki

<p>Supermarkety</p>

Supermarkety

<p>Scan&amp;Go</p>

Scan&Go

<p>Hipermarkety</p>

Hipermarkety

<p>Aplikacja M&oacute;j Carrefour</p>

Aplikacja Mój Carrefour

<p>Sklepy osiedlowe</p>

Sklepy osiedlowe

„Franczyza z Carrefour jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla osób mających doświadczenie w handlu i gotowych zainwestować we własny biznes, jak i dla tych, które stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu sklepu. Nasza oferta franczyzowa jest elastyczna i różnorodna, co pozwala za każdym razem dopasować ją do potrzeb i możliwości partnera, lokalizacji, a przede wszystkim potrzeb lokalnego klienta”.

Michał Florkiewicz

Dyrektor Sklepów Convenience

Michał Florkiewicz

Co to jest franczyza?
 

Franczyza to sposób prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której niezależny przedsiębiorca prowadzi swój biznes pod szyldem innej marki, korzystając z jej rozwiązań i rozpoznawalności. Współpraca w ramach franczyzy odbywa się pomiędzy prawnie i finansowo oddzielnymi i niezależnymi przedsiębiorcami: franczyzodawcą (np. Carrefour) i jego indywidualnymi franczyzobiorcami.

Relacje pomiędzy franczyzobiorcą, a franczyzodawcą są regulowane odpowiednimi umowami, które precyzują zasady franczyzy, dając stronom gwarancję rzetelnego przebiegu współpracy i chroniąc ich interesy.

Dla osób, które szukają możliwości prowadzenia własnego biznesu, ale nie dysponują odpowiednim doświadczeniem czy kapitałem lub też chciałyby skorzystać z głównej zalety franczyzy, czyli możliwości skorzystania z gotowego, sprawdzonego konceptu biznesowego, ta forma prowadzenia działalności jest opcją godną uwagi.

Franczyza – czy to się opłaca?

Carrefour pomaga swoim franczyzobiorcom w prowadzeniu firmy, doradza i zapoznaje z najnowszymi innowacjami i technologiami. To wszystko sprawia, że wielu z nich odniosło sukces.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.