Ajencja Carrefour

Ajencja Carrefour

Ajencja sklepu Carrefour Express to dobry pomysł na biznes dla osób, które chciałyby zacząć działalność handlową na własny rachunek, ale nie posiadają wystarczających środków. Jeśli chciałbyś spróbować swoich sił w handlu, ale nie dysponujesz odpowiednim kapitałem, zgłoś się do nas!

Ajencja Carrefour odpowiada na najnowsze trendy rynkowe i daje możliwość przejścia, po zdobyciu doświadczenia, na model współpracy franczyzowej, a nawet – jak pokazują nasze doświadczenia – do zarządzania siecią kilku takich sklepów.

Ajencja Carrefour - czy warto? Ajencja a franczyza

Współpraca na zasadach ajencji to unikalna oferta współpracy dla osób, które myślą o prowadzeniu swojego sklepu oraz rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

W ramach tego modelu współpracy głównym inwestorem jest Carrefour, który oddaje ajentom sklepy w pełni przygotowane do działania.

Od ajentów wymagane jest prowadzenie sklepu zgodnie ze standardami Carrefour Express convenience.

Carrefour zapewnia również atrakcyjny system bonusowy premiujący najlepiej prowadzone sklepy. Jeśli dalej zastanawiasz się, czy warto przystąpić do ajencji Carrefour, skontaktuj się z nami i przekonaj się sam!

Zasady współpracy

Po stronie ajenta

Po stronie ajenta

Po stronie ajenta

 • Założenie działalności gospodarczej
 • zatrudnienie personelu
 • zapewnienie drukarek fiskalnych, koncesji na alkohol i ubezpieczenie nieruchomości
 • prowadzenie sklepu ajencyjnego ściśle wg konceptu Carrefour Express convenience
 • regularne rozliczanie się z Carrefour
 • prowadzenie księgowości sklepu przez wskazaną przez Carrefour firmę księgową
Po stronie Carrefour

Po stronie Carrefour

Po stronie Carrefour

 • Prawa do lokalu i koszty związane z jego adaptacją i wyposażeniem (Carrefour pozostaje głównym inwestorem)
 • atrakcyjny system bonusowy
 • atrakcyjne warunki współpracy
 • wsparcie doświadczonego zespołu doradców
 • dostarczenie asortymentu dopasowanego do lokalizacji i potrzeb klienta
Jak zostać ajentem?

Jak zostać ajentem?

Jak zostać ajentem?

Żeby zostać ajentem, trzeba spełnić kilka warunków:

 • założyć działalność gospodarczą
 • zatrudnić personel
 • zapewnić drukarki fiskalne, koncesję na alkohol i ubezpieczyć nieruchomość
 • prowadzić sklep ajencyjny ściśle wg konceptu Carrefour Express convenience
 • regularnie rozliczać się z Carrefour
 • prowadzić księgowość sklepu przez wskazaną przez Carrefour firmę księgową

Jeśli masz więcej pytań dotyczących tego, jak zostać ajentem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo!

skontaktuj się

Różnice między ajencją a franczyzą.
Czy warto zostać ajentem?

Najważniejszą różnicą między ajencją a franczyzą jest to, że w modelu współpracy ajencyjnej Carrefour pozostaje głównym inwestorem – posiada prawa do lokalu i opłaca koszty związane z jego adaptacją i wyposażeniem. Inwestycja, którą ponosi ajent ogranicza się do zakupu drukarek fiskalnych oraz opłacenia koncesji na alkohol i ubezpieczenia lokalu, dzięki czemu ajencja posiada niższy finansowy próg wejścia od klasycznej franczyzy.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.