Globi

Globi

Globi jest jedną z najstarszych zagranicznych marek sklepów wprowadzonych do Polski na początku lat 90 ubiegłego wieku i działających do 2008 r.
W 2012 r. Carrefour reaktywował brand Globi i przygotował dla niego nową strategię rozwoju opartą na koncepcie franczyzy sklepów spożywczych.

O formacie

O formacie

Globi to propozycja dla osób chcących otworzyć franczyzę w małych miastach i na terenach wiejskich.

Tworząc ten koncept franczyzy sklepów spożywczych, Carrefour, zamiast prostego użyczenia szyldu i zaopatrywania sklepów partnerskich, postawił na głębszą współpracę i zacieśnienie relacji z partnerami w ramach pełnoprawnej franczyzy.

Prowadzący sklepy Globi zyskują dostęp do bogatego asortymentu, w tym do szerokiej gamy produktów marki własnej Carrefour, a także wsparcie marketingowe oraz logistyczne.

W tym formacie otrzymujesz:

W tym formacie otrzymujesz:

 • elementy wizualizacji zewnętrznej
 • część wyposażenia sklepu
 • system informatyczny do składania zamówień
 • wsparcie ekipy otwarciowej
 • wsparcie marketingowe
 • katalogi z promocjami na otwarcie oraz plakaty otwarciowe
 • dobrze zorganizowaną logistykę
 • doradztwo opiekuna regionalnego
 • pakiet szkoleń

Franczyza w małych miastach i na terenach wiejskich

 

Czym charakteryzuje się koncept franczyzy w małych miastach?

 • Koncept Globi doskonale odpowiada na potrzeby franczyzy w małych miastach i na terenach wiejskich, zarówno pod względem powierzchni, jak i asortymentu. Zgodnie ze specyfiką miejsc, dla których jest przeznaczona, franczyza – sklep spożywczy Globi jest otwierana w lokalach o powierzchni co najmniej 50 mkw, a średnia powierzchnia sprzedaży to 80 mkw. Dla porównania, sklepy Carrefour Express z zielonym szyldem mogą dysponować nawet 200 mkw. powierzchni sprzedaży.

 • Sklepy Globi różnią się także od franczyzy Carrefour Express z pomarańczowym szyldem, które znajdują się w ruchliwych punktach miast. Ze względu na potrzeby klienta, we franczyzie Globi nie znajdziemy m.in. tak dużego wyboru dań na wynos (food to go) jak sklepach Carrefour Express, za to położono nacisk na ofertę alkoholi i asortyment przemysłowy. Ponadto, dywersyfikując ofertę, w sklepach Globi można znaleźć ok. 400-500 produktów marki własnej Carrefour.

 • Franczyza w małych miastach musi mieć na uwadze wygodę klientów, którzy do nie dysponują taką dostępnością punktów usługowych, jak w dużych miastach. Dlatego też franczyza Globi oferuje szereg usługi dodatkowych, takich jak płacenie rachunków przy kasie, cashback, doładownia telefonu i in.

  Choć najnowszy koncept Globi skrojony został z myślą o lokalizacjach miejskich, to jednak sklepy z tym logo znaleźć można również w kilku dużych miastach Polski, na przykład w Warszawie działa 14 takich sklepów.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.