Korzyści z franczyzy

Korzyści z franczyzy

Nawiąż współpracę z doświadczonym i wiarygodnym partnerem, jakim jest Carrefour!
Oferujemy różne modele współpracy franczyzowej, dopasowane do doświadczenia i możliwości inwestycyjnych franczyzobiorcy.

Otrzymujesz od nas:

 • skuteczny koncept handlowy

  skuteczny koncept handlowy

 • dostęp do szerokiego asortymentu, w tym produktów marek własnych

  dostęp do szerokiego asortymentu, w tym produktów marek własnych

 • wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną sklepu

  wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną sklepu

 • system i sprzęt informatyczny

  system i sprzęt informatyczny

 • dobrze zorganizowaną logistykę

  dobrze zorganizowaną logistykę

 • ogólnopolski marketing

  ogólnopolski marketing

 • pakiet otwarciowy oraz wsparcie ekipy otwarciowej

  pakiet otwarciowy oraz wsparcie ekipy otwarciowej

 • doradztwo opiekuna regionalnego oraz pakiet szkoleń

  doradztwo opiekuna regionalnego oraz pakiet szkoleń

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie współpracy

Przed podpisaniem umowy

Przed podpisaniem umowy

Przed podpisaniem umowy

 • Pomoc w ocenie lokalizacji sklepu
 • Doradztwo w doborze konceptu handlowego
Przed otwarciem

Przed otwarciem

Przed otwarciem

 • Prace adaptacyjne w sklepie
 • Pomoc ekipy otwarciowej
 • Szkolenia dla franczyzobiorcy i personelu
Po otwarciu

Po otwarciu

Po otwarciu

 • Stała pomoc opiekuna regionalnego
 • Dostęp do narzędzi informatycznych gwarantujących pełną analizę rentowności sklepu
 • Ogólnopolski marketing
Zachowujesz niezależność

Zachowujesz niezależność

Zachowujesz niezależność

 • Współpracując z nami pozostajesz niezależnym przedsiębiorcą. Sam decydujesz m.in. o:
 • zatrudnieniu
 • zamówieniach
 • polityce cenowej i kosztowej w swoim sklepie
 • przyszłości swojego biznesu

Masz sklep i chcesz do nas dołączyć?

Dzięki współpracy z nami:

Dzięki współpracy z nami:

 • Rozwiniesz obroty sklepu
 • Zoptymalizujesz koszty prowadzenia sklepu
 • Będziesz mógł łatwiej i wygodniej zarządzać biznesem
 • Szeroki pakiet otwarciowy pozwoli Ci zmodernizować sklep

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji o współpracy franczyzowej?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.