Oni odnieśli sukces

Oni odnieśli sukces

Poznaj ludzi, którzy rozwijają swoje biznesy dzięki franczyzie Carrefour.

Gabriela Siwczuk

Gabriela Siwczuk

Od ponad 4 lat prowadzi sklep Express Minimarket w Gdańsku. Doświadczenie w handlu zdobywała od 1987 roku, w którym otworzyła punkt gastronomiczny przy kąpielisku w Gdańsku-Osowej. Potem wraz z mężem prowadziła jeszcze 6 sklepów. Biznes przestał jednak dobrze prosperować i pani Gabriela zdecydowała się wziąć udział w organizowanym przez Carrefour spotkaniu, na którym wyjaśniano zasady franczyzy. Wspomina, że pomimo wcześniejszego doświadczenia wiele spraw tam przedstawianych było dla niej nowościami, które w perspektywie czasu okazały się przełomowe i uratowały jej działalność handlową. Do franczyzy z Carrefour przystąpiła w 2013 roku. Cieszy się, gdy jej sklep odwiedza wielu klientów, a oferta sklepu spełnia ich oczekiwania.

Rafał Kaliciński

Rafał Kaliciński

Jest jednym z pierwszych franczyzobiorców Carrefour, a historia jego biznesu zaczęła się od decyzji o zakupie gruntu pod Krakowem i przeznaczeniu go nie tylko pod budowę domu, ale również otwarcie sklepu. Pan Rafał, który zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych i działalnością konsultingową, nie miał wtedy żadnego doświadczenia handlowego. Poszukiwał zatem wsparcia w profesjonalnym uruchomieniu placówki handlowej. Odnalazł je w ofercie Carrefour, który doradził mu już na etapie projektowania obiektu. Pan Rafał otworzył sklep Carrefour Express Minimarket, a jego współpraca z Carrefour trwa nieprzerwanie już od 7 lat. Pan Rafał docenia doskonałą organizację, wiedzę i doświadczenie Carrefour.

Agnieszka Szadkowska-Rękawek

Agnieszka Szadkowska-Rękawek

Współpracuje z Carrefour od ponad 5 lat. W tym czasie otworzyła 5 sklepów we wszystkich formatach franczyzowych Carrefour. We współpracy z Carrefour ceni wsparcie, które otrzymuje przy jednoczesnym zachowaniu swojej niezależności. Zdaniem pani Agnieszki dużym plusem trwającej współpracy jest to, że Carrefour ciągle wprowadza nowoczesne rozwiązania - zarówno dla klientów, jak i franczyzobiorców.

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.