Supermarkety franczyzowe

Supermarkety franczyzowe

O formacie

Koncept przeznaczony dla sklepów o powierzchni od 500 do 1500 mkw. w lokalizacjach zarówno miejskich, jak i wiejskich. Przedsiębiorcy mogą wybrać spośród sprawdzonych konceptów: classic (który sprawdza się w dzielnicach dużych miast, w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich), urban (dedykowany lokalizacjom o dużym natężeniu ruchu), a także premium (charakteryzujący się delikatesowym wystrojem oraz rozbudowaną ofertę produktów luksusowych).

Oferta samoobsługowych supermarketów Carrefour dopasowana jest do potrzeb lokalnej społeczności. Klienci znajdą w nich szeroki wybór produktów spożywczych - w tym świeżych - a także artykułów z najpopularniejszych konceptów handlowych sieci, tj. Zdrowa Półka, Kuchnie Świata czy Półka Regionalna. Atrakcyjność rynkową supermarketów sieci zwiększa również oferta produktów przemysłowych oraz artykułów sezonowych.

Do współpracy przy tworzeniu sieci supermarketów franczyzowych zapraszamy zarówno przedsiębiorców dysponujących odpowiednim lokalem, jak i osoby zainteresowane prowadzeniem sklepu Carrefour Market już funkcjonującego na rynku. Takie rozwiązanie jest korzystne, ponieważ przekazywane sklepy mają już ugruntowaną pozycję na rynku, w związku z czym rozpoczęcie działalności nie wiąże się z intensywnymi działaniami promocyjnymi.

W tym formacie otrzymujesz:

W tym formacie otrzymujesz:

 • część wyposażenia sklepu
 • system i sprzęt informatyczny
 • wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną sklepu
 • wsparcie ekipy otwarciowej
 • katalogi z promocjami na otwarcie oraz plakaty otwarciowe
 • dobrze zorganizowaną logistykę
 • wsparcie marketingowe, w tym objęcie ogólnopolskimi akcjami promocyjnymi, czy globalną akcją Act For Food
 • zdefiniowany asortyment
 • dostęp do produktów marki własnej Carrefour
 • dostęp do programów lojalnościowych – Karta Rodzinka, Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny – oraz aplikacji mobilnej Mój Carrefour
 • stałe doradztwo opiekuna regionalnego
 • pakiet szkoleń

Pierwsze zatowarowanie sklepu może zostać rozłożone na płatność w ratach nawet na pół roku. Swoim partnerom biznesowym Carrefour Polska pomaga dopasować odpowiedni koncept sklepu do posiadanego lokalu, konkretnej lokalizacji czy wymagań okolicznych konsumentów. Sieć oferuje także swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę handlową, która pomoże w budowie właściwego zatowarowania sklepu.

Oczekujemy od Ciebie:

 • posiadania lokalu, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Carrefour (firma pomaga również w znalezieniu odpowiedniego lokalu) lub motywacji do efektywnego prowadzenia już funkcjonującego sklepu Carrefour Market
 • odpowiednich funduszy na prace adaptacyjne – jeśli stan lokalu tego wymaga
 • chęci do współpracy oraz zaangażowania w prowadzenie sklepu zgodnie z konceptem handlowym

Zaletą współpracy z Carrefour jest fakt, że jako jedyny franczyzodawca dysponujemy wieloma formatami, które można elastycznie dostosowywać do specyfiki każdego rynku. Podejmujemy współpracę zarówno z przedsiębiorcami dysponującymi odpowiednim lokalem, jak i z osobami zainteresowanymi objęciem i prowadzeniem sklepu już funkcjonującego na rynku.

Wojciech Sypień

Dyrektor Regionalny Carrefour Polska, odpowiedzialny za rozwój supermarketów franczyzowych

Wojciech Sypień

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.