Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne

Carrefour Polska działa także na rynku nieruchomości komercyjnych. Zarządzane przez nas portfolio jest częścią światowej Grupy Carrefour, która - jako znaczący gracz na rynku nieruchomości - posiada 653 nowoczesne galerie handlowe i centra osiedlowe.

Portfolio obiektów Carrefour Polska

Na polskim rynku działamy nieprzerwanie od 1997 roku. Jesteśmy właścicielem 38 galerii, centrów i pasaży handlowych, które są dobrze skomunikowane z centrami miast. Ponadto zajmujemy się zarządzaniem i komercjalizacją 7 innych obiektów handlowych spełniających oczekiwania klientów. Jesteśmy również najemcą, aktywnie poszukującym nowych lokalizacji dla naszych hiper- i supermarketów.

 • 45 obiektów handlowych

  45 obiektów handlowych

 • Ponad 325 tys. GLA

  Ponad 325 tys. GLA

 • Ponad 800 lokali
handlowo-usługowych

  Ponad 800 lokali
  handlowo-usługowych

Centra handlowe Carrefour Polska oferują:

 • Ogólnopolskie i lokalne marki odzieżowe
 • Silnego operatora spożywczego
 • Szeroki wachlarz usług
 • Przestronne i bezpłatne parkingi

Zaufali nam

Modernizacje i remodelingi

Działamy z myślą o klientach. Aby zapewnić im bogatą ofertę oraz wygodę zakupów, znajdujące się w portfolio Carrefour Polska galerie i centra handlowe są od 2014 roku konsekwentnie włączane w strategię rozwoju i remodelingu. Dzięki temu efektywnie odpowiadamy na wyzwania codzienności i już dziś oferujemy rozwiązania jutra.

"Uważnie obserwujemy trendy na rynku centrów handlowych, a także wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. W odpowiedzi na nie podejmujemy decyzje o modernizacji naszych obiektów. Realizowane inwestycje pozwalają nam zaoferować klientom przyjemne zakupy, a najemcom nowe możliwości rozwoju."

Jean-François Dohogne

Wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy, nieruchomości i ekspansji

Jean-François Dohogne

Działania marketingowe

Najemców naszych największych centrów handlowych wspieramy poprzez aktywne działania marketingowe. Wdrażamy kreatywne strategie marketingowe oraz kampanie komunikacyjne promujące ofertę handlową naszych partnerów biznesowych.

Poszukujemy możliwości rozwoju

W Carrefour Polska efektywnie zarządzamy swoimi obiektami i w pełni wykorzystujemy ich potencjał rynkowy. Nieustannie dążymy również do rozwoju portfela naszych nieruchomości, aktywnie poszukując nowych lokalizacji dla swojej działalności.

Posiadasz lokal lub działkę i jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej: „Carrefour Polska” lub „administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod wskazanym powyżej numerem lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia oraz w celu przygotowania i wysłania do Pani/Pana odpowiedzi na zgłoszenie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
b) w monitorowania jakości obsługi Klientów oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
c) w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu istnienia ewentualnych roszczeń oraz obronie przed wnoszonymi przeciwko Carrefour Polska roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usług informatycznych, prawnych, podatkowych, audytorskich firmom kurierskim i pocztowym oraz podmiotom z grupy Carrefour.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny do przygotowania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie oraz przekazania Pani/Panu treści odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie niezbędnym do ustalenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydanej zgodnie z art. 45 RODO przez Komisję Europejską – do podmiotu objętego certyfikacją w ramach zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowy w przedmiocie ochrony prywatności („Data Privacy Framework”).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie w formie listownej, mailowej lub telefonicznej.
10. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.