Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne

Carrefour Polska działa także na rynku nieruchomości komercyjnych. Zarządzane przez nas portfolio jest częścią światowej Grupy Carrefour, która - jako znaczący gracz na rynku nieruchomości - posiada 653 nowoczesne galerie handlowe i centra osiedlowe.

Portfolio obiektów Carrefour Polska

Na polskim rynku działamy nieprzerwanie od 1997 roku. Jesteśmy właścicielem 38 galerii, centrów i pasaży handlowych, które są dobrze skomunikowane z centrami miast. Ponadto zajmujemy się zarządzaniem i komercjalizacją 7 innych obiektów handlowych spełniających oczekiwania klientów. Jesteśmy również najemcą, aktywnie poszukującym nowych lokalizacji dla naszych hiper- i supermarketów.

 • 45 obiektów handlowych

  45 obiektów handlowych

 • Ponad 325 tys. GLA

  Ponad 325 tys. GLA

 • Ponad 800 lokali
handlowo-usługowych

  Ponad 800 lokali
  handlowo-usługowych

Centra handlowe Carrefour Polska oferują:

 • Ogólnopolskie i lokalne marki odzieżowe
 • Silnego operatora spożywczego
 • Szeroki wachlarz usług
 • Przestronne i bezpłatne parkingi

Zaufali nam

Modernizacje i remodelingi

Działamy z myślą o klientach. Aby zapewnić im bogatą ofertę oraz wygodę zakupów, znajdujące się w portfolio Carrefour Polska galerie i centra handlowe są od 2014 roku konsekwentnie włączane w strategię rozwoju i remodelingu. Dzięki temu efektywnie odpowiadamy na wyzwania codzienności i już dziś oferujemy rozwiązania jutra.

"Uważnie obserwujemy trendy na rynku centrów handlowych, a także wsłuchujemy się w potrzeby lokalnych społeczności. W odpowiedzi na nie podejmujemy decyzje o modernizacji naszych obiektów. Realizowane inwestycje pozwalają nam zaoferować klientom przyjemne zakupy, a najemcom nowe możliwości rozwoju."

Jean-François Dohogne

Wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy, nieruchomości i ekspansji

Jean-François Dohogne

Działania marketingowe

Najemców naszych największych centrów handlowych wspieramy poprzez aktywne działania marketingowe. Wdrażamy kreatywne strategie marketingowe oraz kampanie komunikacyjne promujące ofertę handlową naszych partnerów biznesowych.

Poszukujemy możliwości rozwoju

W Carrefour Polska efektywnie zarządzamy swoimi obiektami i w pełni wykorzystujemy ich potencjał rynkowy. Nieustannie dążymy również do rozwoju portfela naszych nieruchomości, aktywnie poszukując nowych lokalizacji dla swojej działalności.

Posiadasz lokal lub działkę i jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.