Carrefour 2026

Carrefour 2026

W listopadzie 2022 roku Carrefour ogłosił nowy plan strategiczny “Carrefour 2026” w celu przyspieszenia swojej transformacji w wyjątkowym kontekście makroekonomicznym, geopolitycznym i klimatycznym. Po skutecznym wdrożeniu planu Carrefour 2022, nasza sieć stoi obecnie na najlepszej pozycji, aby odpowiedzieć na kryzys i umocnić swoją pozycję lidera, dzięki oparciu swojej strategii o raison d'être – transformację żywieniową dla wszystkich, a także o cyfrowy model omnikanałowy zaprezentowany w 2021 r.

"Dzięki Carrefour 2026 przyspieszamy naszą transformację poprzez zobowiązanie, aby być jak najbardziej dostępnym dla naszych klientów, budować firmę przyszłości oraz konsolidować nasz model zrównoważonego rozwoju. Jest to bardzo ambitny plan, którego realizacją będziemy sterować poprzez szczegółowe cele operacyjne i finansowe, a także cele socjalne. Mamy zaufanie do siły naszego modelu, dlatego będziemy jeszcze mocniej inwestować w nasze biznesy i sklepy, stale zwiększając przepływy pieniężne. Carrefour 2026 to plan tworzący wartość dla wszystkich".

Alexandre Bompard

Prezes Grupy Carrefour

Alexandre Bompard

Plan Carrefour 2026 to powrót do pionierskiego ducha naszej sieci i oferowania klientom jeszcze lepszych usług w oparciu o dwa filary:

1. Zobowiązania do bycia jak najbardziej dostępnym dla klientów


Carrefour ogłasza konkretne inicjatywy, aby pomóc swoim klientom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze spadającą siłą nabywczą pieniądza oraz zwalczaniu zmian klimatycznych:

 • Marki własne zostaną umiejscowione w sercu modelu handlowego firmy; będą one stanowić 40% sprzedaży żywności w 2026 r. (w porównaniu do 33% w 2022 r.)
 • Przyspieszenie rozwoju formatów dyskontowych, dzięki otwarciu ponad 470 sklepów Atacadao w Brazylii w 2026 r. (+200 w porównaniu do 2022) oraz uruchomieniu sieci Atacadao we Francji jesienią 2023 r.
 • Większe wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa, dzięki osiągnięciu sprzedaży o wartości 8 mld EUR w 2026 r. ze sprzedaży certyfikowanych produktów zrównoważonych (+40% w porównaniu do 2022 r.)
 • Zobowiązanie 100 największych dostawców Grupy do dążenia do zmniejszenia wzrostu globalnej temperatury o 1,5°C do 2026 r., w przeciwnym razie zostaną usunięci z listy partnerów biznesowych sieci
 • Nasza sieć potwierdza również swoje silne ambicje w zakresie e-commerce – w tym swój cel osiągnięcia wskaźnika GMV dla e-commerce na poziomie 10 mld EUR w 2026 r. oraz wzrost stałych dochodów operacyjnych z działalności e-commerce o 200 mln EUR w 2026 w porównaniu do 2021 r.

2. Budowania firmy przyszłości


W celu uzyskania jeszcze lepszych wyników, Carrefour wprowadza innowacje w zakresie swojej organizacji, nowych biznesów oraz inicjatyw społecznych. Należą do nich:

 • Transformacja wszystkich procesów operacyjnych, dzięki przeformułowanej organizacji oraz rozwiązaniom cyfrowym, co przyczyni się do osiągnięcia oszczędności rzędu 4 mld EUR do 2026 r.
 • Ambitna polityka energetyczna, której wyrazem będzie radykalne zmniejszenie zużycia energii (-20% do 2026 r. w Grupie oraz do 2024 r. we Francji) oraz wykorzystanie powierzchni parkingów do produkcji energii fotowoltaicznej (4,5 mln m2 paneli słonecznych do 2026 r.).
 • Utworzenie joint venture ze spółką Publicis, by wspólnie stać się liderem w europejskim kanale sprzedażowym Retail Media.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości Grupy poprzez rozwój projektów mixed-use we Francji, a także utworzenie w Brazylii największej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami w Ameryce Południowej.

oraz podjęcie nowych działań promujących inkluzywność:

 • Opracowanie polityki promowania różnorodnego pochodzenia
 • Zatrudnienie 15.000 pracowników z niepełnosprawnościami do 2026 r. (+50% vs 2022 r.)
 • Uruchomienie w 2023 roku programu akcjonariatu pracowniczego dostępnego dla 350 000 pracowników i wykorzystywanego częściowo do finansowania projektów CSR

Plan Carrefour 2026 to:

 

 • Silna dynamika wzrostu istniejących aktywów oraz rozbudowa formatów dyskontowych
 • Zwiększona konkurencyjność
 • Model biznesowy zbudowany na rozpoznawalnej i wyróżniającej się marce własnej
 • Rola lidera działającego na rzecz transformacji żywieniowej dla wszystkich
 • Obecność w nowych, pokrewnych sektorach działalności
 • Istotny postęp w zakresie integracji i spójności
 • Silniejszy profil finansowy, poprzez wzrost wyników operacyjnych i wolnych przepływów pieniężnych netto