Compliance

Compliance

Kodeks etyki zawodowej


Nasze Zasady Etyczne

To drogowskaz w codziennej pracy każdego pracownika Carrefour, niezależnie od stanowiska, czy miejsca pracy. Jest zbiorem zasad, którymi kierujemy się podejmując decyzje, budując relacje z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami. Kodeks Etyki Zawodowej jest gwarancją jasnych zasad obowiązujących w naszej firmie. Kodeks odpowiada na pytanie jak realizować nasze cele na co dzień. Dotyczy wszystkich pracowników Carrefour w Polsce, a także Grupy Carrefour. Jest na tyle uniwersalny, że mówi nam, jak działać na każdym stanowisku, niezależnie od wieku, stażu pracy czy działu. Należy sięgać po niego zawsze wtedy, gdy mamy wątpliwości, jak powinniśmy postąpić.

Tworzymy bardzo różnorodny zespół, na co dzień współpracujemy z partnerami biznesowymi. Naszym wyzwaniem są zróżnicowani klienci, którym chcemy gwarantować jakość, wybór i najlepszą obsługę. Chcemy wyróżniać się stosując najwyższe standardy etyczne w relacjach w zespole, z klientami i partnerami biznesowymi. Konsekwencja i bezwzględne stosowanie zasad pomaga nam:

 • make decisions in line with the company's goals and strategy

  make decisions in line with the company's goals and strategy

 • nurture a working atmosphere based on mutual respect

  nurture a working atmosphere based on mutual respect

 • find answers to questions related to setting priorities

  find answers to questions related to setting priorities

 • create a stable work environment based on shared values and transparent rules

  create a stable work environment based on shared values and transparent rules

 • set standards and take care of our corporate image and develop the value of our professions

  set standards and take care of our corporate image and develop the value of our professions

  

Polityka przeciwdziałania korupcji i płatnej protekcji


Celem Polityki przeciwdziałania korupcji i płatnej protekcji jest zdefiniowanie zasad zapobiegania i walki z korupcją poprzez określenie standardów zachowania minimalizujących ryzyko i wskazujących jak rozpoznać oraz zmniejszyć zagrożenie korupcją.

Carrefour odrzuca wszelkie formy korupcji i przestrzega obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. Nasze zasady działania i zachowania wpisują się w ciągłość zaangażowania Grupy Carrefour na rzecz przestrzegania i promowania fundamentalnych zasad, w szczególności wytycznych OECD i dziesięciu zasad programu ONZ Global Compact.

Polityka prezentowa


Jest uzupełnieniem zapisów Polityki przeciwdziałania korupcji i płatnej protekcji. Jej celem jest ustalenie jednolitych zasad dla pracowników i partnerów handlowych Carrefour w zakresie oferowania i przyjmowania prezentów.

Zgodnie z Polityką nie przyjmujemy ani nie oferujemy prezentów. Każdy otrzymany od partnera handlowego podarunek powinien zostać odesłany ofiarodawcy na jego koszt lub przekazany na cele charytatywne.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Carrefour wdrożył system zgłaszania naruszeń, do którego służą dedykowane kanały komunikacji wskazane poniżej.

System umożliwia pracownikom firmy Carrefour oraz jej dostawcom i usługodawcom zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w sposób gwarantujący poufność i anonimowość.

Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać:

w przypadku pracowników i współpracowników Carrefour:

 • informując swojego przełożonego lub jego N+1
 • informując Dział Polityki Zgodności i Prewencji Ryzyka
 • informując Dział Prawny lub członków Komitetu Etycznego (adres mail: [email protected])
 • dzwoniąc pod numer infolinii: 801 200 000
 • pisząc e-mail: [email protected]
 • poprzez stronę internetową: www.ethics.carrefour.com (strona zawiera formularz w języku polskim)

w przypadku podmiotów zewnętrznych (partnerzy biznesowi, dostawcy, kandydaci do pracy):

 • dzwoniąc pod numer infolinii: 801 200 000
 • pisząc e-mail: [email protected]
 • poprzez stronę internetową: www.ethics.carrefour.com (strona zawiera formularz w języku polskim)