FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 • Jakie są warunki zatrudnienia?

  Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Wymiar etatu jest uzależniony od stanowiska.
 • Czy proponujecie pracownikom dodatkowe benefity?

  Tak, naszym pracownikom oraz ich bliskim oferujemy atrakcyjny pakiet benefitów, m.in.: dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczeń, rabatów na zakupy w sklepach Carrefour, wyprawek dla dzieci, czy pakietu rekreacyjnego. Staramy się, aby świadczenia były dostosowane do różnorodnych potrzeb naszych odbiorców.
 • Jakie są godziny pracy?

  W sklepie mamy pracę zmianową (dwu lub trzyzmianową). Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy są uzależnione od godzin otwarcia i zamknięcia sklepu, od charakteru pracy oraz zajmowanego stanowiska. W biurach firmy godziny pracy są standardowe.
 • Czy pracownik otrzymuje służbowy telefon i laptop?

  Wyposażenie stanowiska pracy zależy od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanych zadań. Wszyscy nasi menedżerowie posiadają smartfony, które pomagają w wykonywaniu obowiązków służbowych oraz ułatwiają kontakt i wymianę informacji.
 • Czy na wszystkich stanowiskach wymagane jest doświadczenie zawodowe?

  Nie na wszystkich stanowiskach wymagamy doświadczenia zawodowego. Umożliwiamy rozwój także ludziom młodym, dopiero rozpoczynającym swoją karierę. Oferujemy także programy stażowe dla studentów oraz uczniów szkół zawodowych i średnich.
 • Jakie są możliwości rozwoju zawodowego, awansu?

  Dzięki multiformatowości naszej sieci możemy zaproponować cross-formatowe ścieżki kariery, obejmujące sklepy i biura firmy. Nasi pracownicy mogą awansować na wyższe stanowiska w firmie, o większym zakresie odpowiedzialności lub rozwijać się poziomo. Warto także dodać, że promocja wewnętrzna jest dla nas bardzo ważna.
 • W jaki sposób firma pomaga pracownikom w rozwoju zawodowym?

  Rozwój zawodowy wspieramy na wszystkich etapach kariery. Zapewniamy szkolenia przygotowujące i wdrażające nowych pracowników do pracy, rozwijające na zajmowanym stanowisku oraz przygotowujące do objęcia większej odpowiedzialności lub zmiany stanowiska. Nasi pracownicy otrzymują również wsparcie finansowe w realizacji własnych działań podnoszących kwalifikacje zawodowe np. kursy doszkalające, studia.
 • Czy w firmie przeprowadzana jest ewaluacja roczna?

  Od ponad 10 lat w naszej firmie funkcjonuje proces zarządzania karierami i rozwoju kompetencji. Obejmuje wszystkich pracowników. Na jego podstawie jest opracowywana polityka awansów i ścieżek karier.
 • Jaka jest kultura organizacyjna firmy?

  Kultura organizacyjna Carrefour jest oparta na wzajemnym szacunku i równym traktowaniu. Jako sygnatariusz Karty Różnorodności aktywnie realizujemy jej zasady na co dzień. Budujemy transparentną organizację opartą na delegowaniu odpowiedzialności.
 • Gdy pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi i sugestie?

  Nasi pracownicy mają do dyspozycji różnorodne narzędzia do wyrażania swoich opinii i sugestii, są to m.in. cykliczne spotkania, infolinia, adres e-mail. Biorą także udział w badaniu satysfakcji z pracy.
 • W jaki sposób reagujecie na sytuacje konfliktowe? Czy macie specjalny system do tego typu zgłoszeń?

  Dobre relacje w zespole i z przełożonym są dla nas kluczowe. Wprowadziliśmy określone procedury i zasady postępowania, wspierające pozytywne rozwiązywanie sporów i sytuacji konfliktowych. W naszej firmie obowiązuje także Kodeks Etyki Zawodowej, gdzie wzajemny szacunek oraz sprzeciwianie się wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji są wymienione jako jedne z najważniejszych wartości.
 • Czy w firmie są związki zawodowe? Jak układa się współpraca?

  W firmie funkcjonują związki zawodowe. Prowadzimy z nimi otwarty dialog, regularnie się spotykamy, konsultujemy ważne, strategiczne decyzje. O jakości naszej współpracy ze związkami zawodowymi świadczy wyróżnienie „Za wzorcowy dialog społeczny” przyznane nam przez Krajową Sekcję Handlu NSZZ „Solidarność”.

Kontakt

Śmiało! Zapytaj nas o pracę w Carrefour. A jeśli dziś wiesz, że chcesz dołączyć do naszego zespołu, wybierz swoją ulubioną formę kontaktu i aplikowania.

Zostaw CV

Daj się poznać z jak najlepszej strony.

Odwiedź nas w sklepie

Zapytaj o aktualne oferty pracy w Punkcie Obsługi Klienta.

Aplikuj przez LinkedIn

Masz konto na LinkedIn? Poznaj nas lepiej i aplikuj.