Wsparcie polskich rolników

Wsparcie polskich rolników

Kontrakty farmerskie

Kontrakty farmerskie

Carrefour Polska kontynuuje rozwój nowego modelu współpracy z polskimi producentami warzyw i owoców. W 2019 roku sieć podpisała łącznie 15 kontraktów farmerskich, a czego 10 z nowymi dostawcami. Rozwój bliskiej współpracy z polskimi producentami to ważny element realizowanej strategii transformacji żywieniowej, a także gwarancja wysokiej jakości lokalnych produktów dla klientów sieci.

Granty Fundacji Carrefour

Granty Fundacji Carrefour

Chcąc promować rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, sieć zapewnia długotrwałe wsparcie od Fundacji Carrefour dla rolników w zakresie przekształceń na rolnictwo ekologiczne. W tym celu Carrefour Polska wdrożył nowy projekt - granty dla rolników zainteresowanych ekorolnictwem. Było to możliwe dzięki przekazaniu środków finansowych przez Fundację Carrefour na realizację projektów realizowanych przez Fundację AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny. Łączna wartość grantów wynosi prawie 185 000 EUR. 

Celem projektu Fundacji AgriNatura jest zwiększenie ilości i różnorodności ekologicznych warzyw na rynku poprzez zapewnienie gospodarstwom rodzinnym wsparcia, niezbędnego do rozwoju i dywersyfikacji produkcji warzyw bio na krajowym rynku. Projekt będzie wspierał 20 rolników poprzez inwestycje, szkolenia i rozwijanie potencjału, koncentrując się na rozwoju produkcji warzyw i różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Celem projektu realizowanego przez Społeczny Instytut Ekologiczny jest wsparcie przejścia na rolnictwo ekologiczne w 5 wybranych gospodarstwach. Beneficjenci projektu otrzymają pomoc ekspercką i finansową, w tym dokładne planowanie - od transformacji metod produkcji po marketing i sprzedaż nowych produktów - doradztwo w zakupie niezbędnych narzędzi oraz środków produkcji, takich jak nasiona lub podstawowy sprzęt oraz szkolenie w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności.