Wsparcie polskich rolników

Wsparcie polskich rolników

Kontrakty farmerskie

Kontrakty farmerskie

Carrefour Polska podpisał specjalne kontrakty farmerskie z siedmioma polskimi producentami warzyw i owoców. Jest to ważny element wdrażania strategii transformacji żywieniowej przez Carrefour. Taki model współpracy zapewnia klientom niezmiennie wysoką jakość warzyw i owoców, dostawcom stabilną współpracę, gwarancję zbytu i możliwość planowania produkcji, a sieci stałe dostawy towarów od sprawdzonych producentów. 

Granty Fundacji Carrefour

Granty Fundacji Carrefour

Chcąc promować rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce, sieć zapewnia długotrwałe wsparcie od Fundacji Carrefour dla rolników w zakresie przekształceń na rolnictwo ekologiczne. W tym celu Carrefour Polska wdrożył nowy projekt - granty dla rolników zainteresowanych ekorolnictwem. Było to możliwe dzięki przekazaniu środków finansowych przez Fundację Carrefour na realizację projektów realizowanych przez Fundację AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny. Łączna wartość grantów wynosi prawie 185 000 EUR.