Wsparcie polskich rolników

Wsparcie polskich rolników

Współpraca lokalna

Konsekwentnie realizując przyjętą strategię transformacji żywieniowej, Carrefour podejmuje szereg działań, aby zapewniać klientom stały dostęp do lokalnych produktów pochodzących od zaufanych polskich dostawców. Sieć zainicjowała w Polsce projekty, których celem jest maksymalne skrócenie łańcucha dostaw i rozwój współpracy z polskimi, lokalnymi producentami.

Prosto z polskiej wsi

Prosto z polskiej wsi

Carrefour  wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował w czerwcu 2019 r. program „Prosto z polskiej wsi” pozwalający polskim rolnikom, w tym rolnikom ekologicznym, na bezpośrednią sprzedaż wytworzonych przez nich produktów na stoiskach producenckich w najbliższym sklepie Carrefour. 

W pierwszej fazie (lato 2019) program adresowany był do producentów czerwonych owoców z Mazowsza. W kolejnych jego etapach jest możliwe rozszerzenie asortymentu sprzedawanego bezpośrednio do sklepów Carrefoura o inne produkty. Program ma też być rozszerzony na inne regiony Polski.

 

Prosto z pola do 50km

Prosto z pola do 50km

W lipcu 2020 r. Carrefour rozpoczął projekt „Prosto z pola do 50 km”, którego założeniem jest skracanie łańcucha dostaw i rozwój bezpośredniej współpracy z lokalnymi rolnikami. Dzięki projektowi klienci wybranych sklepów Carrefour mogą korzystać z poszerzonej oferty produktów wysokiej jakości pochodzących z małych, pobliskich gospodarstw rolnych. 

Projekt zakłada współpracę z lokalnymi gospodarstwami rolnymi, których oferta sprzedawana będzie na specjalnie oznakowanych stoiskach w wybranych sklepach Carrefour. „Prosto z pola do 50 km” jest przykładem krótkiego łańcucha dostaw logistycznych, ponieważ oferta lokalnego producenta zastąpi asortyment zamawiany do tej pory z magazynu centralnego sieci. To również wsparcie rozwoju małych gospodarstw rolnych, dzięki któremu zyskują one gwarancję odbioru zakontraktowanych dostaw i stabilne podstawy rozwoju produkcji.

Marka "Jakość z Natury"

Marka "Jakość z Natury"

Carrefour Polska zgodnie z przyjętą strategią transformacji żywieniowej rozwija marki własne. Jedną z nich jest gama „Jakość z Natury”, która wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem, pełną identyfikowalnością produktów od pola do talerza, produkcją z poszanowaniem środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt oraz długotrwałym partnerstwem z dostawcami. 

Produkty z logo Jakość z Natury to owoc ponad dwudziestoletniej współpracy Carrefour Polska z lokalnymi rolnikami i producentami. Opiera się ona na wzajemnym zaufaniu oraz dostosowaniu wymagań Carrefour do możliwości i potrzeb partnerów, dzięki czemu mogą oni z sukcesem rozwijać swoją produkcję i zachowywać stabilne warunki biznesowe w wieloletniej perspektywie. Zarówno proces powstawania produktów, jak również takich parametrów jak gleba czy woda, jest ściśle kontrolowany na każdym etapie, dlatego jakość oferty, która trafia do klientów utrzymana jest na bardzo wysokim poziomie. Istotnym elementem DNA marki jest także poszanowanie środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

 

Granty Fundacji Carrefour

Chcąc promować rozwój rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego w Polsce, Carrefour zapewnia długotrwałe wsparcie finansowe od Fundacji Carrefour dla polskich rolników w zakresie przekształceń gospodarstw konwencjonalnych na ekologiczne. W tym celu sieć wdrożyła na polskim rynku nowy projekt - granty dla rolników zainteresowanych ekorolnictwem. Wsparcie to jest możliwe dzięki dedykowanym projektom grantowym realizowanym przez działające w Polsce organizacje pozarządowe ze środków przekazanych im przez Fundację Carrefour.

Demokratyzacja BIO

Demokratyzacja BIO

W projekcie Fundacji AgriNatura, pt. „Demokratyzacja BIO” wzięło już udział 20 polskich gospodarstw rolnych. Celem projektu jest zwiększenie ilości i różnorodności ekologicznych warzyw na krajowym rynku poprzez zapewnienie gospodarstwom rodzinnym wsparcia, niezbędnego do rozwoju i dywersyfikacji produkcji warzyw bio. Projekt wspiera rolników poprzez inwestycje, szkolenia i rozwijanie potencjału, koncentrując się na rozwoju ich produkcji i różnorodności biologicznej w rolnictwie. Na ten grant Fundacja Carrefour przeznaczyła dotychczas 120 tys. euro.

Pierwszy etap projektu "Demokratyzacja BIO" zakończył się dużym sukcesem. Rolnicy biorący udział w projekcie wyprodukowali ponad 1800 ton warzyw ekologicznych. Średni wzrost produkcji to około 30% w stosunku do poprzedniego roku, jednak w przypadku niektórych gospodarstw wyniósł on nawet 200%. Co więcej rolnicy rozwinęli asortyment swoich upraw, wprowadzając 20 nowych gatunków lub odmian warzyw BIO. Działania edukacyjne przyczyniły się do wzrostu wiedzy, kompetencji oraz wzajemnej współpracy i wsparcia wśród uczestników projektu. Poprawie uległa również sytuacja rodzinna gospodarstw ekologicznych.

 

GO Agri BIO

GO Agri BIO

Celem projektu GO Agri BIO realizowanego przez Społeczny Instytut Ekologiczny jest wsparcie przejścia na rolnictwo ekologiczne w 5 wybranych gospodarstwach. Beneficjenci projektu otrzymają pomoc ekspercką i finansową, w tym dokładne planowanie - od transformacji metod produkcji po marketing i sprzedaż nowych produktów - doradztwo w zakupie niezbędnych narzędzi oraz środków produkcji, takich jak nasiona lub podstawowy sprzęt oraz szkolenie w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności. Wysokość wsparcia otrzymanego od Fundacji Carrefour wyniosła 64.800 EUR.

Spichlerz Zdrowia

Spichlerz Zdrowia

W ramach wsparcia polskiego rolnictwa ekologicznego Fundacja Carrefour przyznała Regionalnemu Towarzystwu Rolno-Przemysłowemu „Dolina Strugu” w Błażowej kwotę 195 500 euro, czyli ponad 834 tys. zł na realizację projektu „Spichlerz Zdrowia”, którego celem jest pobudzenie hodowli bydła ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Wsparcie projektu jest ważnym element strategii Transformacji Żywieniowej, której priorytetem jest demokratyzacja żywności ekologicznej oraz odpowiedzią na projekt zrównoważonego systemu żywnościowego „Farm to Fork” Unii Europejskiej.