Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Współpraca z Bankami Żywności

Współpraca z Bankami Żywności

Od początku swojej działalności współpracujemy z Federacją Polskich Banków Żywności, przekazując im nadwyżki produktów spożywczych ze sklepów, a także angażując się w lokalne i ogólnopolskie zbiórki żywności. Dzięki wsparciu Fundacji Carrefour możliwe było ufundowanie kilkunastu ciężarówek-chłodni, dzięki którym świeże produkty mogą być odbierane ze sklepów, a następnie bezpiecznie transportowane i dostarczane potrzebującym w całym kraju.

Za wkład w działalność Banków Żywności Carrefour Polska został uhonorowany nagrodą Darczyńcy Roku im. Jacka Kuronia.

Zbiórki Żywności

Angażujemy się w ogólnopolskie zbiórki żywności – Wielkanocną Zbiórkę Żywności, Zbiórkę „Podziel się Posiłkiem” i Świąteczną Zbiórkę Żywności – koordynowane przez Federację Polskich Banków Żywności. Współpracujemy także z Caritas Polska oraz lokalnymi organizacjami w sklepach w całej Polsce.

W kilkuset naszych sklepach zebrano do tej pory kilkadziesiąt ton produktów – głównie tych o wydłużonym terminie ważności (cukier, słodycze, olej, przetwory, konserwy). Zebrana żywność trafia do lokalnych organizacji, zajmujących się przygotowywaniem posiłków dla potrzebujących.

Współpraca z organizacjami

Carrefour Polska, w ramach realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu aktywnie wspiera organizacje pozarządowe w ich działaniach m.in. na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wyrównywania szans, przeciwdziałania marnotrawstwu, czy promocji zdrowego stylu życia. W działalność charytatywną angażuje się zarówno centrala firmy, jak i sklepy sieci Carrefour w całej Polsce.

Carrefour dba także o dobre, sąsiedzkie relacje i rozwój lokalnych społeczności. Sklepy sieci na terenie całego kraju wspierają również liczne akcje dotyczące pomocy potrzebującym, ekologii, promocji sportu i zdrowego stylu życia. Warto także dodać, że Carrefour wspiera również hospicja, domy dziecka, przedszkola, szkoły i szpitale znajdujące się w pobliżu sklepów sieci na terenie całego kraju.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi to nie tylko wsparcie materialne. Carrefour Polska aktywnie angażuje się w działalność takich podmiotów, jak: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Organizacja Franczyzodawców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa czy Business Centre Club, które przyczyniają się do wdrażania dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Carrefour Polska realizuje także wartościowe inicjatywy m.in. z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem "RoPSAN - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim" i Fundacją Pomoc Transportowcom.

Współpraca ze środowiskami naukowymi

Współpraca ze środowiskami naukowymi

Współpraca biznesu z nauką jest ważna dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności firm. Carrefour Polska jako firma odpowiedzialna społecznie przykłada dużą wagę do rozwijania inicjatyw realizowanych wspólnie ze środowiskiem akademickim. Nie tylko wspieramy materialnie wybrane projekty edukacyjno-naukowe, ale także aktywnie włączamy się w ich realizację, o czym najlepiej świadczą rezultaty programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

 

W ciągu kilku ostatnich lat zrealizowaliśmy wartościowe inicjatywy zarówno ze środowiskiem naukowym, jak i studenckim. Współpracowaliśmy m.in. ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w ramach kilku edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” oraz w trakcie wprowadzania w Polsce Uproszczonego Systemu Znakowania Żywności Wartością Odżywczą SENS. Zrealizowaliśmy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego badania etnograficzne dotyczące postaw, preferencji i strategii konsumenckich. Byliśmy partnerem „Mostów Ekonomicznych”, jednej z najciekawszych i najbardziej popularnych inicjatyw studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Opowiadaliśmy o rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju franczyzy w Carrefour na zaproszenie SKN Ex Ante, prawniczego koła naukowego, założonego przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wsparliśmy także popularne wydarzenie: TEDx Warsaw University of Technology, zorganizowane przez Międzynarodowe Koło Naukowe Sustainable Business - International Scientific Club.

Dostawcy

Dostawcy

Carrefour aktywnie wspiera i promuje lokalnych dostawców oraz działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Chętnie współpracujemy z miejscowymi rolnikami, pomagając im w sprzedaży ich produktów oraz promując ich gospodarstwa wśród klientów bazując na Karcie Etyki Carrefour. Regularnie, od kilku lat, prowadzimy szkolenia dla dostawców, które są doskonałą okazją do przekazania wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji na temat trendów i zrównoważonego rozwoju.

Obecnie Carrefour współpracuje z blisko 100 dostawcami lokalnymi, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom świeże regionalne produkty, w tym nabiał, pieczywo, warzywa oraz owoce. Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest linia produktów „Jakość z Natury Carrefour”. Gama produktów „Jakość z Natury Carrefour” została opracowana we współpracy z polskimi rolnikami, hodowcami i producentami. Tworzą ją wyłącznie produkty najwyższej jakości, pochodzące z ekologicznie czystych terenów i wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt, których proces produkcji identyfikowalny jest „od pola do talerza”.

Autodiagnostyk

Celem kampanii „Autodiagnostyk” jest promocja zrównoważonego rozwoju wśród dostawców produktów marki własnej i umożliwienie im oceny swoich działań.

Kampania ta funkcjonuje w Carrefour Polska od 2010 roku i obejmuje 4 etapy. W pierwszym każde przedsiębiorstwo dokonuje samooceny swojej organizacji pod względem działań w zakresie Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Kwestionariusz samooceny, spójny z normą ISO 26000, obejmuje 35 kryteriów.

Drugim etapem jest przedstawienie dobrej praktyki. Następnie u wybranych dostawców, którzy uzyskali najlepsze wyniki, odbywa się jednodniowy audyt w zakresie Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie. Ostatnim etapem jest wyłonienie najlepszych projektów przez jury.

W edycji kampanii z 2019 roku dostawcy zgłaszali swoje inicjatywy związane z odpowiedzialną polityką opakowaniową i gospodarką obiegu zamkniętego.