Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

Pracownicy Carrefour Polska to kilkanaście tysięcy specjalistów w różnych dziedzinach. Otwarci na ludzi i wyzwania codzienności. To pasjonaci handlu i produktów, którzy chętnie podejmują inicjatywę i lubią innowacyjne rozwiązania. To także osoby z ciekawymi pasjami, którymi chętnie dzielą się z innymi, także w pracy. Atmosfera i relacje z klientami kształtowane są przez zespół osobowości, które razem stanowią największą siłę firmy.

Kompleksowe wsparcie pracowników

Kompleksowe wsparcie pracowników

Dbamy, aby każdy z naszych pracowników miał możliwości rozwoju i mógł układać karierę po swojemu. Zapewniamy szkolenia kompetencyjne i zawodowe, wsparcie mentorów, udział w warsztatach i wydarzeniach branżowych, czy dofinansowanie do kursów i studiów.

Bardzo ważne jest dla nas dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych był dostosowany do potrzeb naszych pracowników i ich bliskich.

(Nie)Pełnosprawni w Carrefour

Od ponad 15 lat Carrefour zatrudnia osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Byliśmy pierwszą siecią handlową w Polsce, która zatrudniła osoby niesłyszące na stanowiskach bezpośredniej obsługi klienta, na stanowiskach kasjerskich.

Dziś w naszych zespołach pracuje ponad 600 osób niepełnosprawnych. Ich obecność to wartość, z której czerpią zarówno pracownicy, jak i klienci sklepów Carrefour. Promujemy ideę zatrudnienia wspieranego oraz współpracujemy z organizacjami EKON i PION, ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym dostęp do otwartego rynku pracy. Rozpoczęliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem MIGAM, które pomaga nam w komunikacji z osobami głuchymi i  niedosłyszącymi.

Aktywizacja zawodowa

Zawodowcy w Carrefour

Zawodowcy w Carrefour

Carrefour Polska zatrudnia ponad 11 000 osób w 120 zawodach w ponad 900 placówkach różnych formatów. Wierzymy, że na każdym stanowisku ważny jest profesjonalizm, dlatego wspieramy rozwój kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. W firmie pracują eksperci od żywności, mistrzowie cukiernictwa, specjaliści od logistyki, finansiści, menedżerowie i humaniści. Dzięki nowym obszarom działalności i innowacyjnym projektom, swoje miejsce pracy znajdą u nas także fachowcy w dziedzinie nieruchomości, franczyzy, marketingu, e-commerce i digital.

Projekty łączące pokolenia

Projekty łączące pokolenia

W Carrefour pracują dziś cztery pokolenia, stąd dialog międzypokoleniowy jest jednym z filarów naszej polityki personalnej. Dla nas zmiana pokoleniowa oznacza zrozumienie różnic i budowanie zespołów w oparciu o wspólne wartości. Praca w różnorodnych grupach, zdywersyfikowanych nie tylko pod kątem płci, stażu pracy, ale i wieku, gwarantuje stałe podnoszenie kompetencji zawodowych. W codziennej pracy korzystamy z różnych form mentoringu, shadowingu, wymiany dobrych praktyk, co pozwala na transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy różnymi grupami pracowników.

Smak Kariery

Smak Kariery

Z myślą o obecnych i przyszłych pracownikach uruchomiliśmy w Warszawie nowoczesne centrum szkoleniowo-edukacyjne „Smak Kariery”. To tutaj młodzi ludzie, dopiero rozpoczynający swoją karierę w handlu mają możliwość spotkania z ekspertami naszej firmy i skorzystania z ich wiedzy oraz doświadczenia. Swoje pierwsze kroki w profesjonalnej praktyce stawiają tu uczniowie szkół zawodowych i techników, których kierunki kształcenia są zbieżne z obszarami działań Carrefour. To tutaj organizowane są też różnego rodzaju degustacje dla pracowników, warsztaty i szkolenia. Centrum jest także miejscem spotkań menedżerów i pracowników na co dzień zatrudnionych w różnych lokalizacjach firmy w Polsce.

Dialog społeczny

Dialog społeczny

Jako firma odpowiedzialna społecznie przywiązujemy ogromną wagę do otwartego dialogu z naszymi partnerami społecznymi i biznesowymi. Regularnie spotykamy się z przedstawicielami pracowników oraz organizacji związkowych. Cyklicznie prowadzimy badania satysfakcji i zadowolenia z pracy. Także tworząc nowe miejsca pracy, współpracujemy z partnerami lokalnymi.

Polityka różnorodności w Carrefour

Polityka różnorodności w Carrefour

Różnorodność to jeden z filarów strategii Carrefour w Polsce, zarówno w odniesieniu do modelu biznesowego, jak i zarządzania ludźmi. Dzięki różnorodności naszego zespołu lepiej rozumiemy naszych klientów.

Doceniamy kompetencje i kwalifikacje pracowników niezależnie od ich wieku, płci, miejsca zamieszkania, czy zainteresowań. Tworzymy miejsca pracy zarówno dla tych, którzy w handlu stawiają pierwsze kroki, jak i dla tych, którzy mają bogate doświadczenie. Proponujemy ścieżki kariery odpowiadające kompetencjom, zainteresowaniom oraz mobilności geograficznej.

Wielu naszych pracowników wzięło udział w programie Talenty Carrefour i skorzystało ze wsparcia firmy w realizacji swojego hobby.

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności

Carrefour Polska jako pierwsza sieć handlowa w Polsce podpisał w 2013 r. Kartę Różnorodności. Zobowiązaliśmy się tym samym do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodności w miejscu pracy oraz jej upowszechniania wśród partnerów biznesowych i społecznych Szczególnie ważne są dla nas zapisy dotyczące równouprawnienia, dialogu międzypokoleniowego i aktywizacji zawodowej, które stanowią filary Polityki Różnorodności w Carrefour.

Kodeks Etyki Zawodowej

Kodeks Etyki Zawodowej

Rozpoczynając pracę w Carrefour, każdy pracownik zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej. Tolerancja, dialog społeczny, poszanowanie godności drugiego człowieka, troska o mienie firmy, uczciwość w działaniu to zasady, którymi kierujemy się wykonując swoje codzienne obowiązki. Dzięki temu, możemy realizować cele biznesowe zgodnie z kulturą organizacyjną firmy, gdzie bardzo ważne są wzajemny szacunek, atmosfera w miejscu pracy oraz dobre relacje w zespole.