STOP Marnotrawstwu

STOP Marnotrawstwu

Zapobieganie marnowaniu żywności

Walka z marnotrawstwem jest obecnie priorytetem w strategii społecznej odpowiedzialności firmy, która w codziennej pracy stara się dostarczać klientom produktów najwyższej jakości. W swoich sklepach Carrefour zachęca klientów do odpowiedzialnych zakupów oraz proekologicznych zachowań poprzez nośniki informacji umieszczone w kluczowych miejscach w sklepach.

 • Celem firmy jest zredukowanie odpadów spożywczych o 50% do 2025 roku

  Celem firmy jest zredukowanie odpadów spożywczych o 50% do 2025 roku

 • Inicjatywa „Ścieżka Klienta” mająca na celu uświadomienie klientom kwestii związanych z marnowaniem żywności

  Inicjatywa „Ścieżka Klienta” mająca na celu uświadomienie klientom kwestii związanych z marnowaniem żywności

 • 20-letnia współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

  20-letnia współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

 • Podpisanie w 2015 roku ogólnopolskiej umowy z Federacją Polskich Banków Żywności, na mocy której nadwyżki artykułów spożywczych z naszych hiper- i supermarketów przekazywane są Bankom Żywności

  Podpisanie w 2015 roku ogólnopolskiej umowy z Federacją Polskich Banków Żywności, na mocy której nadwyżki artykułów spożywczych z naszych hiper- i supermarketów przekazywane są Bankom Żywności

 • Regularne zbiórki żywności w sklepach m.in. Wielkanocna Zbiórka Żywności czy Świąteczna Zbiórka Żywności 

  Regularne zbiórki żywności w sklepach m.in. Wielkanocna Zbiórka Żywności czy Świąteczna Zbiórka Żywności 

 • Liczba przekazanych samochodów - 16

  Liczba przekazanych samochodów - 16

 • Zaangażowanych sklepów w zbiórkach w 2016r 

  Zaangażowanych sklepów w zbiórkach w 2016r 

 • Średnia ilość sklepów miesięcznie regularnie przekazująca darowizny - 
30 sklepów

  Średnia ilość sklepów miesięcznie regularnie przekazująca darowizny - 
  30 sklepów

 • Średnia miesięczna ilość przekazań do Banków Żywności

  Średnia miesięczna ilość przekazań do Banków Żywności

Materiały do pobrania

Nazwa Typ Rozmiar
Broszura STOP Marnotrawstwu pdf 847 KB Pobierz

Gospodarowanie odpadami

Najważniejszymi zasadami wdrażania i udoskonalania w firmie zasad dotyczących strategii w gospodarowaniu odpadami są:

 • zapobieganie wytwarzaniu odpadów,
 • maksymalne ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska,
 • odzysk i recycling odpadów,
 • bezpieczne magazynowanie odpadów,
 • przekazywanie odpadów odbiorcom o stosownych uprawnieniach.

W 2016 roku, dzięki skierowaniu bioodpadów do kompostowni, ograniczyliśmy masę odpadów wysyłanych na składowisko o ponad 2 500 ton. Naszym głównym celem jest odzysk 100% odpadów z hiper- i supermarketów do 2025 roku.

Materiały do pobrania

Nazwa Typ Rozmiar
Gospodarowanie odpadami BIO pdf 879 KB Pobierz

Dla dobrego klimatu

Sieć zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 r.
oraz o 70% do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2010.

Realizacja tego celu ma być osiągnięta, m.in. dzięki:

 • zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED

  zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED

 • wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego wykorzystującego CO2 jako czynnik chłodniczy

  wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego wykorzystującego CO2 jako czynnik chłodniczy

 • zastosowanie przyjaznego środowisku sytemu wentylacji i klimatyzacji, wykorzystującego temperaturę wód podziemnych

  zastosowanie przyjaznego środowisku sytemu wentylacji i klimatyzacji, wykorzystującego temperaturę wód podziemnych

 • optymalizacji transportu i załadunku ciężarówek

  optymalizacji transportu i załadunku ciężarówek

LED

LED

LED

W sklepach sieci Carrefour po remodelingu instalowane jest energooszczędne oświetlenie LED. Pozwala to na oszczędności energii elektrycznej w wysokości ok 20%-30 % w porównaniu z okresem przed modernizacją oświetlenia.

CO2

CO2

CO2

Zastosowanie w sklepach przyjaznego systemu chłodniczego, wykorzystującego dwutlenek węgla jako czynnika chłodzącego, pozwala miesięcznie zmniejszyć zużycie energii wykorzystywanej do chłodzenia od 20% do 40% w porównaniu z okresem przed modernizacją.

System chłodzenia

System chłodzenia

System chłodzenia

Innowacyjne rozwiązane Free Cooling and Heating wykorzystuje temperaturę wód podziemnych do obniżenia lub podwyższenia temperatury powietrza w obiekcie. Dzięki systemowi FCH zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o 50% w porównaniu ze zużyciem energii przy wykorzystaniu tradycyjnych rozwiązań.

Transport

Transport

Transport

By zoptymalizować transport, a także zredukować puste przejazdy ciężarówek z magazynów do centrali, Carrefour Polska wprowadził backhauling, który obecnie stanowi od 20% do 30% aktywności transportowej sieci. Ponadto, Carrefour Polska, maksymalizując wysokość nośników – poprzez wprowadzenie nadstawek paletowych – zdołała zoptymalizować wypełnienie naczep i tym samym zmniejszyć liczbę przejeżdżanych kilometrów. Natomiast system Transport Management System umożliwia optymalizację całego procesu transportowego od dostawcy do sklepu m.in. poprzez wykorzystanie plomb elektronicznych do sprawdzenia lokalizacji transportu.

Materiały do pobrania

Nazwa Typ Rozmiar
Ochrona klimatu pdf 2237 KB Pobierz