STOP Marnotrawstwu

STOP Marnotrawstwu

Zapobieganie marnowaniu żywności

Walka z marnotrawstwem jest obecnie priorytetem w strategii społecznej odpowiedzialności firmy, która w codziennej pracy stara się dostarczać klientom produktów najwyższej jakości. W swoich sklepach Carrefour zachęca klientów do odpowiedzialnych zakupów oraz proekologicznych zachowań poprzez nośniki informacji umieszczone w kluczowych miejscach w sklepach.

Wartość żywności przekazanej przez Carrefour Polska organizacjom pozarządowym w 2023 roku - 7 645 974,04 zł​​​​​ brutto.

 

 • Celem firmy jest zredukowanie odpadów spożywczych o 50% do 2025 roku

  Celem firmy jest zredukowanie odpadów spożywczych o 50% do 2025 roku

 • Inicjatywa „Ścieżka Klienta” mająca na celu uświadomienie klientom kwestii związanych z marnowaniem żywności

  Inicjatywa „Ścieżka Klienta” mająca na celu uświadomienie klientom kwestii związanych z marnowaniem żywności

 • Ponad 20-letnia współpraca z Bankami Żywności

  Ponad 20-letnia współpraca z Bankami Żywności

 • Podpisanie w 2024 roku ogólnopolskiej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na mocy której nadwyżki artykułów spożywczych z naszych hiper- i supermarketów przekazywane są tej organizacji.

  Podpisanie w 2024 roku ogólnopolskiej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej na mocy której nadwyżki artykułów spożywczych z naszych hiper- i supermarketów przekazywane są tej organizacji.

 • Regularne zbiórki żywności w sklepach m.in. z Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności

  Regularne zbiórki żywności w sklepach m.in. z Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności

 • Liczba przekazanych Bankom Żywności samochodów chłodni - 16

  Liczba przekazanych Bankom Żywności samochodów chłodni - 16

Gospodarowanie odpadami

Najważniejszymi zasadami wdrażania i udoskonalania w firmie zasad dotyczących strategii w gospodarowaniu odpadami są:

 • zapobieganie wytwarzaniu odpadów,
 • maksymalne ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska,
 • odzysk i recycling odpadów,
 • bezpieczne magazynowanie odpadów,
 • przekazywanie odpadów odbiorcom o stosownych uprawnieniach.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, dzięki skierowaniu bioodpadów do kompostowni, ograniczyliśmy masę odpadów wysyłanych na składowisko o 2 453 tony. Naszym głównym celem jest odzysk 100% odpadów z hiper- i supermarketów do 2025 roku.

Dla dobra klimatu

Sieć zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 r.
oraz o 70% do 2050 roku, w porównaniu z poziomem z roku 2010.

Realizacja tego celu ma być osiągnięta, m.in. dzięki:

 • zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED

  zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED

 • wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego wykorzystującego CO2 jako czynnik chłodniczy

  wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego wykorzystującego CO2 jako czynnik chłodniczy

 • zastosowanie przyjaznego środowisku sytemu wentylacji i klimatyzacji, wykorzystującego temperaturę wód podziemnych

  zastosowanie przyjaznego środowisku sytemu wentylacji i klimatyzacji, wykorzystującego temperaturę wód podziemnych

 • optymalizacji transportu i załadunku ciężarówek

  optymalizacji transportu i załadunku ciężarówek

LED

LED

LED

W sklepach sieci Carrefour po remodelingu instalowane jest energooszczędne oświetlenie LED. Pozwala to na oszczędności energii elektrycznej w wysokości ok 20%-30 % w porównaniu z okresem przed modernizacją oświetlenia.

CO2

CO2

CO2

Zastosowanie w sklepach przyjaznego systemu chłodniczego, wykorzystującego dwutlenek węgla jako czynnika chłodzącego, pozwala miesięcznie zmniejszyć zużycie energii wykorzystywanej do chłodzenia od 20% do 40% w porównaniu z okresem przed modernizacją.

System chłodzenia

System chłodzenia

System chłodzenia

Innowacyjne rozwiązane Free Cooling and Heating wykorzystuje temperaturę wód podziemnych do obniżenia lub podwyższenia temperatury powietrza w obiekcie. Dzięki systemowi FCH zużycie energii elektrycznej zmniejsza się nawet o blisko 40% w porównaniu ze zużyciem energii przy wykorzystaniu tradycyjnych rozwiązań.

Transport

Transport

Transport

By zoptymalizować transport, a także zredukować puste przejazdy ciężarówek z magazynów do centrali, Carrefour Polska wprowadził backhauling, który obecnie stanowi od 20% do 30% aktywności transportowej sieci. Ponadto, Carrefour Polska, maksymalizując wysokość nośników – poprzez wprowadzenie nadstawek paletowych – zdołała zoptymalizować wypełnienie naczep i tym samym zmniejszyć liczbę przejeżdżanych kilometrów. Natomiast system Transport Management System umożliwia optymalizację całego procesu transportowego od dostawcy do sklepu m.in. poprzez wykorzystanie plomb elektronicznych do sprawdzenia lokalizacji transportu.