Z miłości do Zdrowia

Z miłości do Zdrowia

Zainicjowana w 2014 roku przez Carrefour kampania, której głównym celem jest podniesienie świadomości żywieniowej, zachęcenie Polaków do aktywności fizycznej i propagowanie zdrowego stylu życia. W ramach kampanii zrealizowane zostały 2 edycje programu edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” oraz koncept handlowy „ZdrowaPółka”. W ramach projektu firma sponsorowała również ogólnopolskie i lokalne wydarzenia sportowe.

ABC Zdrowego Żywienia

Realizowany od 2015 roku przez Carrefour program edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości żywieniowej w Polsce. Dzięki realizacji tego programu uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, przygotowywania zbilansowanych posiłków oraz właściwego czytania etykiet sklepowych.

Pierwsza edycja w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i osób starszych. Jej rezultaty potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych. W drugiej edycji programu, przeprowadzonej w 2016 roku pod nazwą „ABC Żywienia Dzieci”, wzięło udział ponad 1000 uczestników – w tym co najmniej 35% wywodzących się ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. W październiku 2017 roku zostanie zainaugurowana trzecia edycja programu.

Aktywność sportowa

Carrefour prowadzi szereg działań zachęcający klientów, pracowników oraz wszystkich Polaków do aktywności fizycznej.

Firma angażuje się w organizację maratonów oraz imprez biegowych w różnych miastach w Polsce, a także w wydarzenia sportowe najwyższej rangi – w tym roku Carrefour Polska został po raz pierwszy sponsorem głównym 74. Tour de Pologne.