Konferencja roczna Carrefour Polska

Konferencja roczna Carrefour Polska

  • 04.04.2018
  • O nas

27 marca br. odbyła się konferencja roczna Carrefour Polska, która zgromadziła przedstawicieli mediów, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, partnerów biznesowych i organizacji finansowych. Tematem spotkania było podsumowanie minionego roku i założeń strategicznych na 2018 rok, a także nakreślenie działań związanych z realizacją planu Grupy „Carrefour 2022”. Zobacz film z konferencji dostępny w galerii zdjęć.

Dokonania i plany firmy zaprezentował Prezes Guillaume de Colonges oraz Wiceprezesi Ronan Martin i Robert Noceń. Przyjęta przez Carrefour Polska w 2017 roku strategia omnikanałowości, której realizacja jest elementem strategii „Carrefour 2022”, zaowocowała wdrożeniem 4 nowych projektów (inkubatora dla startupów C4 Retail Lab, konceptu Marketplace, Scan&Go i SąSiatki – platformy bazującej na ekonomii współpracy), otwarciem 3 hipermarketów i 8 supermarketów oraz wzrostem wyników poszczególnych formatów handlowych. W ubiegłym roku firma została wyróżniona za swoją kampanię marketingową z Napoleonem, zaangażowała się w ważne imprezy sportowe i projekty CSR jak „ABC Zdrowego Żywienia” i oznaczenia SENS. To wszystko w roku 20-lecia Carrefour w Polsce.

Jednym z głównych celów strategii „Carrefour 2022” jest transformacja żywieniowa. Firma, widząc rosnącą wiedzę i oczekiwania swoich klientów w zakresie zdrowego odżywiania, pragnie zapewnić im stały dostęp do świeżych warzyw i owoców od zaufanych i lokalnych dostawców, a także certyfikowanych produktów bio i wciąż rozwijanej oferty „Jakość z Natury Carrefour”, która doczeka się 9 nowych kategorii produktowych w tym roku. Jednym z pierwszych działań podjętych w zakresie transformacji żywieniowej będą specjalne kontrakty farmerskie podpisywane z wybranymi dostawcami. Carrefour Polska planuje w tym roku podpisać umowy z 7 polskimi dostawcami na 10 produktów, które będą produkowane ekskluzywnie dla sklepów i klientów Carrefour.

W ramach przyjętej strategii do sklepów Carrefour w Polsce zostaną wprowadzone certyfikowane produkty bio od polskich producentów – w 2018 roku zostanie podpisana umowa z pierwszym takim dostawcą. Rozszerzony zostanie również wachlarz produktów marki własnej o 80 nowych produktów oraz importowanych produktów Carrefour BIO o ponad 25 nowości. Kontynuowane będzie również znakowanie SENS-em produktów marki własnej. Carrefour dąży także do uproszczenia składu produktów marki własnej, wykorzystując naturalne składniki i ograniczając zawartość dodatków i substancji konserwujących. Firma wykorzystuje także innowacyjne technologie blockchain w celu zapewnienia transparentności, bezpieczeństwa żywności i precyzyjnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Zgodnie ze strategią Grupy „Carrefour 2022” firma będzie rozwijała również wdrożone wcześniej innowacyjne rozwiązania. Celem obranym dla platformy zakupowej Carrefour.pl jest zwiększenie dostępnej oferty do 500 000 produktów i 500 dostawców oraz pozyskanie 50 000 klientów. Carrefour planuje także rozwój aplikacji Mój Carrefour, wyznaczając sobie cel 3 000 000 pobrań na 2018 rok. Jednocześnie w inkubatorze dla startupów C4 Retail Lab jest opracowywanych 16 projektów, z których 5 jest obecnie w fazie testów. Dodatkowo usługa Scan&Go będzie wdrażana w kolejnych sklepach w Polsce.