Carrefour Polska po raz drugi z certyfikatem Top Employer

Carrefour Polska po raz drugi z certyfikatem Top Employer

  • 20.02.2018
  • Praca

Na początku lutego Top Employers Institute ogłosił wyniki najnowszego badania Top Employers Polska. Carrefour Polska otrzymał po raz drugi z rzędu certyfikat Top Employer i znalazł się wśród firm wyróżnionych za politykę personalną zgodną z najlepszymi praktykami na rynku.

Coroczne badanie Top Employers Institute obejmuje wiodących pracodawców na całym świecie: tych, którzy gwarantują standardy warunków pracy, pielęgnują i rozwijają talenty na wszystkich poziomach organizacji i starają się stale optymalizować praktyki w zakresie zatrudnienia. Proces certyfikacji Top Employers poprzedza szczegółowa procedura badawcza i niezależny audyt.

Instytut Top Employers ocenił ofertę dla pracowników Carrefour Polska w obszarach: Strategia zarządzania talentami, Planowanie i organizacja, On-boarding, Rozwój pracowników, Zarządzanie efektywnością, Rozwój przywództwa, Zarządzanie karierą i sukcesją, Wynagrodzenia i benefity, a także Kultura.

Top Employers Institute to niezależny międzynarodowy instytut, który od 27 lat bada, a następnie certyfikuje pracodawców spełniających wysokie wymagania w zakresie zarządzania ludźmi. Corocznie dokonuje ich oceny w obszarach warunków pracy i świadczeń, szkoleń i rozwoju, rozwoju kariery zawodowej i zarządzania kulturą organizacyjną. Wszystkie certyfikowane firmy przechodzą szczegółowe badanie oraz weryfikację niezależnego audytu. Prowadzona od lat stabilna polityka Carrefour Polska w zakresie warunków pracy i zatrudnienia, rozwoju pracowników na wszystkich szczeblach organizacji oraz polityki różnorodności, ponownie znalazły potwierdzenie w badaniu zrealizowanym przez Top Employers Institute.

Dodatkowe informacje o Top Employers Institute oraz certyfikacji Top Employers, są dostępne na stronie www.top-employers.com.