W Carrefour „procenty tylko na dowód"

W Carrefour „procenty tylko na dowód"

  • 21.03.2018
  • Zrównoważony rozwój

W pierwszy dzień wiosny Carrefour Polska rozpoczął nową kampanię społeczną w swoich sklepach. Wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „RoPSAN” – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, sieć prowadzi działania edukacyjno-informacyjne skierowane do pracowników sklepów i klientów, mające na celu efektywnie zapobiegać sprzedaży alkoholu nieletnim.

W celu skutecznego zapobiegania sprzedaży wyrobów alkoholowych nieletnim, Carrefour Polska postanowił poszerzyć współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem „RoPSAN” – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim. Sieć rozpoczęła kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną nie tylko do klientów, ale także do pracowników sklepów, na których spoczywa duża odpowiedzialność.

– Dziękujemy firmie Carrefour Polska, że od kilku lat z troską i odpowiedzialnością traktuje problem sprzedaży alkoholu nieletnim i wspólnie z nami stara się szkolić oraz monitorować postawy i zachowania swoich kasjerów. Widzimy pozytywne efekty tych działań i mamy nadzieję, że coraz częściej będą je widzieć także klienci sklepów Carrefour, zwłaszcza rodzice dorastających nastolatków – mówi Bogusław Prajsner, przewodniczący ZG Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „RoPSAN” – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim.

Kampania społeczna to nie jedyne działanie Carrefour mające na celu efektywnie walczyć z problemem nietrzeźwości wśród osób nieletnich. Sieć po raz kolejny zleciła Stowarzyszeniu RoPSAN przeprowadzenie badania tajemniczy klient w swoich sklepach, a także na bieżąco prowadzi szkolenia kasjerów dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży wyrobów alkoholowych.