Carrefour Starachowice

Obiekt poddany został modernizacji w 2015 roku. Odnowiona została fasada zewnętrza, a także części wspólne wewnątrz obiektu.